Tel: 050-5415381
Voelt u zich belemmerd
in uw dagelijks leven
Fysiotherapie Beijum kan u daarbij helpen

Fysio Groningen | Fysiotherapie Beijum

Het centrum voor fysiotherapie Beijum in Groningen is een frisse praktijk die gevestigd is in het gezondheidscentrum van Beijum. Hierdoor zijn de lijnen met de overige zorgverleners kort zodat we snel kunnen handelen en overleggen. De praktijk is breed gespecialiseerd zodat we de beste zorg kunnen bieden. Hierdoor zijn we ook door de zorgverzekeraars Menzis, Achmea, Friesland en CZ/Delta Lloyd/OHRA als "PLUS" praktijk benoemd. Dit houdt in dat we geslaagd zijn voor een audit waarin we uitgebreid getest zijn op aspecten als kwaliteit, veiligheid en samenwerking. In juni 2013 zijn we hierop opnieuw getoetst met wederom een positief resultaat. Hier zijn we erg trots op.

Ons doel is om mensen met klachten zo snel mogelijk grip op hun eigen klachten te geven en zodanig snel van hun klachten af te helpen. Dit vergt soms een actieve benadering maar soms ook juist een passieve. Therapeut en patiënt werken zo samen in het revalidatieproces.

Wij kennen de volgende specialisaties:

Fysiotherapie

Manuele therapie

Sportfysiotherapie

Echografie

Fysiofitness


 

 

Werkwijze

Indien u behandeld wilt worden in onze praktijk heeft u in de meeste gevallen geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. U kunt rechtstreeks een afspraak maken met of zonder een verwijzing. In een aantal gevallen mag de fysiotherapeut u niet zonder verwijzing in behandeling nemen omdat er mogelijk iets anders aan de hand is. De fysiotherapeut zal daarom eerst een screening houden.

Bij de eerste afspraak moet u meenemen de verwijsbrief (als u die heeft), een identiteitsbewijs en een handdoek.

Na een intake over uw klacht en het noteren van uw persoonlijke gegevens vindt er een onderzoek plaats. Vervolgens maken we een eventuele vervolgafspraak voor een behandeling. Elke behandeling duurt maximaal 30 minuten.

Fysiotherapie
Beijum

Emingaheerd 8a
9736 GA Groningen

Tel: 050-5415381
Mail: contact@fysiotherapiebeijum.nl